Introducee

Laat iemand kennis maken met T.V.V.

M.i.v. 29 maart 2017 hanteren we het volgende beleid m.b.t. introducés :

– Het is toegestaan om 5 maal per jaar een introducé mee te nemen á € 5,00 per persoon per keer.

– Dit dient te worden genoteerd op de lijst die op de deur van de kantine hangt. Je noteert  je eigen naam, de naam van de introducé en de betaalwijze. 

– Als er gepind wordt (contante betaling niet mogelijk) moet dit worden genoteerd op de barlijst in de kassa. Is de kantine gesloten is het ook mogelijk het bedrag over te maken op rekeningnummer :

    NL 52 RABO 0365 473 197 t.n.v T.V. Vierpolders o.v.v. INTRODUCÉ

 Als er nog vragen zijn kan je terecht bij Annemiek.

 

Het Bestuur