Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december, dus gelijk met een kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend aan het eind van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. De opzegging dient schriftelijk te worden gedaan aan de secretaris van de vereniging.