Speeltijden reglement

 Speeltijden reglement

 1. Het tennispark is onder normale omstandigheden geopend voor leden van de vereniging, gedurende het gehele jaar van zonsopgang tot het moment dat de verlichting wordt uitgeschakeld. Spelen is gedurende deze tijd toegestaan. Uitzonderingen hierop zijn wanneer de banen bedekt zijn met sneeuw of ijzel en tijdens een periode van opdooi. Ook de Technische Commissie en de Baan- & Bouwcommissie kunnen aangeven dat door omstandigheden niet vrij gespeeld kan worden.
 2. Iedereen die wil spelen dient zich door middel van het Afhangbord af te hangen. Hiervoor heb je je KNLTB ledenpas nodig van het desbetreffende bondsjaar. Afhangen kan alleen indien minimaal 2 spelers voor de betreffende baan aanwezig zijn.
 3. Indien alle beschikbare banen bezet zijn treedt het volgende afhangsysteem in werking:
  • De speelduur is beperkt tot een half uur zowel voor enkel- als dubbelspel. De klok in het clubgebouw is hiervoor bepalend.
  • Indien u afhangt, dient u op het park aanwezig te zijn en te blijven. U kunt dus niet vooraf een baan reserveren.
  • Afhangen is alleen toegestaan als men op het moment van afhangen niet reeds speelt of staat afgehangen voor een nog niet verstreken periode. Onder spelen wordt ook lessen verstaan.
  • Indien er meer dan 6 wachtende leden op het park aanwezig zijn, is dubbelspelen verplicht. Hiertoe hangen alle vier de spelers hun kaartje af op het juiste tijdstip op de betreffende baan.
 4.  Op woensdagmiddag van 12.00 – 17.00 zijn baan 1 en baan 2 gereserveerd voor de junioren en lessen. Senioren mogen alleen op deze banen afhangen, als er geen junioren animo is. Baan 3 is zowel voor senioren als junioren om vrij te spelen. Junioren, die om 16.40 en/of 16.50 hebben afgehangen, mogen na 17.00 uur hun half uur speeltijd volmaken.
 5. Gedurende de gehele week mogen junioren tot 13 jaar de banen niet afhangen vanaf ’s avonds 19.00 uur. Het is wel toegestaan samen met een senior na 19.00 uur af te hangen. Junioren vanaf 13 jaar t/m 17 mogen dus ’s avonds en zondags wel gezamenlijk tennissen. Zij mogen evenwel niet afhangen met een juniorlid jonger dan 13 jaar.
 6. Iedereen dient er voor te zorgen en er op toe te zien dat aan de banen en de rest van het park geen schade wordt toegebracht. Men is verplicht in te grijpen om schade en ernstige  vervuiling te voorkomen.
 7. Na het spelen is men verplicht eventuele ongerechtigheden te verwijderen van de banen.
 8. De punten 3, 4 en 5 van dit reglement zijn alleen van toepassing, indien alle banen bezet zijn.