Bestuur en commissies

Functie Naam Contact
Voorzitter vacature voorzitter@tvvierpolders.nl
Secretaris Annemiek de Jong secretaris@tvvierpolders.nl
Penningmeester Remko Kardol penningmeester@tvvierpolders.nl
Voorzitter Baan en bouwcommissie Teus de Bruijn bbc@tvvierpolders.nl
Voorzitter Jeugdcommissie vacature jeugd@tvvierpolders.nl
Voorzitter Bar- en activiteitencommissie Paul de Jong bar@tvvierpolders.nl
Redactie Margret Vuijk redactie@tvvierpolders.nl
Technische commissie Joeri Jonkman tc@tvvierpolders.nl
Sponsoring vacature secretaris@tvvierpolders.nl
Ledenadministratie Frans Roodenburg leden@tvvierpolders.nl